środa, 29 sierpnia 2012

Rozpoczęcie roku, pierwsza lekcja z etyki.

Przed nami kolejny rok. Grupa z etyki jest międzyklasowa, zatem z wieloma uczniami już się zapoznaliśmy, choć z pewnością dojdzie jeszcze kilka nowych osób. 

Co zrobić na pierwszych zajęciach? Po części formalnej, w której podamy uczniom zasady pracy w nowym roku, zasady oceniania, podręcznik, wymagania dotyczące zeszytu, itp. - czas na lekcję.

Proponuję podzielić uczniów na mniejsze grupy i rozdać im wielkie płachty papieru (można je dostać w większych sklepach papierniczych i hurtowniach). Na środku każdej płachty piszemy wielkimi literami "ETYKA". Niech każdy narysuje strzałki i wypisze swoje skojarzenia/zrobi rysunki. Na tym etapie nie ma żadnych złych pomysłów.

Celem ćwiczenia jest przypomnienie, jakimi problemami zajmuje się etyka. Nauczyciel powinien pomagać, podsuwać nowe pomysły.

Jeśli mamy zajęcia po raz pierwszy, i etyki nie było w szkole nigdy, trzeba zrobić mały wstęp, mówiąc nieco o filozofii i etyce jako jej dziedzinie. Potem niech uczniowie podają swoje pomysły, wyobrażenia. Po skończeniu pracy dyskutujemy z uczniami na temat ich sposobu rozumienia filozofii i etyki. 

Trzeba być też przygotowanym na taką ewentualność (szczególnie wśród najmłodszych), że uczniowie nie będą sami z siebie w stanie niczego wymyślić. Trzeba im wtedy uzmysłowić, że etyka dotyczy naszej codzienności. Opowiedzieć o różnych konkretnych sytuacjach, jak na przykład - starszy kolega dokucza młodszym, ktoś niszczy przystanek, kto inny pomaga   zbierać fundusze na rehabilitację chorej koleżanki... itp. Chodzi o to, że "dobro" i "zło" są czymś dość abstrakcyjnym dla dziecka, warto więc odwoływać się z początku do konkretnych spraw z którymi spotyka się w swojej codzienności.

Następnie proponuję razem z uczniami przeanalizować tekst, czytankę, wprowadzającą w świat problemów etycznych lub filozoficznych. W podstawówce może to być Dan Barker, "Może dobrze może źle", w gimnazjum Łukasz Henel "Lekcja filozofii", a w LO - na przykład Fernando Savater, "Proste pytania" (Polecam!). W podstawówce na drugiej godzinie można puścić jakąś bajkę edukacyjną, np. z cyklu "Była sobie Ziemia", są tam odcinki mówiące np. o problemie głodu i biedy. W ten sposób można prosto wyjaśnić dzieciom, jakiego typu problematyką zajmuje się etyka.