czwartek, 27 lutego 2014

Story Cubes na etyce

Story Cubes to "kości opowieści". Na ściankach kostek mamy rozmaite symbole. Gra jest bardzo prosta i zarazem rozwijająca wyobraźnię. Wystarczy rzucić kostkami i na podstawie uzyskanych obrazków ułożyć własną historyjkę. W zabawie nie ma właściwie żadnych granic - każdy pomysł jest dobry.

Na początku obowiązuje zupełna dowolność. Chodzi o rozbudzenie wyobraźni i kreatywności ucznia. Historyjki mogą być śmieszne, zwariowane, zaskakujące. Potem przechodzimy do bardziej "symbolicznego" rozumienia obrazków. Np. laska niekoniecznie musi oznaczać laskę... może symbolizować starszą osobę, podeszły wiek, może być zinterpretowana nawet jako "magiczna laska" czarodzieja. Piorun niekoniecznie musi oznaczać błyskawicę podczas burzy. Równie dobrze może być to nagłe, zaskakujące zdarzenie lub przychodzący nagle do głowy świetny pomysł. Symbole z upływem czasu zyskują coraz to nowe znaczenia.

Po pewnym czasie, gdy uczniowie polubią już Story Cubes można przejść do bardziej ambitnych zadań. Historyjka może mieć np. związek z dobrem i złem, lub ilustrować jakiś problem etyczny. Można spróbować na podstawie symboli ułożyć własną "przypowieść" lub bajkę z etycznym lub filozoficznym morałem.

Jeden zestaw kostek kosztuje około 20-30zł. Znajduje się w nim 9 kostek Story Cubes. Ponieważ jednak można bawić się/pracować w grupach - mnie na zajęciach wystarczają 3 zestawy. Szczerze polecam jako ciekawe urozmaicenie zajęć z etyki, a także filozofii lub wszelkiego rodzaju zajęć kreatywnych.
niedziela, 23 lutego 2014

"Kimże jest filozof po studiach? Nauczycielem etyki i filozofii w szkołach!"

serdecznie zapraszamy na studium podyplomowe "Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki i filozofii".  Studia te  przeznaczone są dla studentów i absolwentów Filozofii. Aby rozpocząć studia podyplomowe, należy mieć co najmniej tytuł licencjata!

Absolwent tego kursu uzyskuje uprawnienia pedagogiczne przydatne w takich zawodach jak nauczyciel, wychowawca, opiekun kolonijny.

Studia te uprawniają do nauczania filozofii i etyki we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, licea/szkoły ponadgimnazjalne).

Według nowego planowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wystarczy zaledwie 1 uczeń, aby uruchomić zajęcia z etyki w szkole. Obecnie jest to 7 uczniów. Dlatego można prognozować, że zapotrzebowanie na nauczycieli etyki zwiększy się w najbliższym czasie.

Zajęcia w ramach proponowanych studiów podyplomowych są realizowane w ciągu trzech semestrów i odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym). Całość obejmuje 375 obowiązkowych godzin zajęć (patrz program i rozkład zajęć) i 240 godzin praktyk w szkole.

Rekrutacja trwała do 10. lutego 2014 r., ale została PRZEDŁUŻONA!

http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/pl/studenci/studia-podyplomowe-przygotowanie-nauczycielskie-do-prowadzenia-zaj-z-filozofii-i-etykiwtorek, 11 lutego 2014

Teraz wystarczy tylko jeden chętny uczeń w szkole, by lekcje etyki musiały się odbywać

W MEN powstał projekt znowelizowania przepisów dotyczących nauczania etyki w szkole. Zgodnie z nowymi przepisami, które mogą wejść w życie nawet w marcu tego roku zmienią się zasady organizowania zajęć z etyki.
Od tej pory rodzice będą musieli zgłaszać pisemną deklarację zarówno w przypadku religii jak i etyki. Dzięki temu będzie łatwo stwierdzić, czy w szkole są osoby chcące na etykę uczęszczać. Ponadto zmniejszeniu ma ulec wymagana ilość osób. Do tej pory należało zebrać siedem chętnych osób w całej szkole.


Teraz ma wystarczyć tylko jedna. W praktyce, jak sądzę, oznacza to wprowadzenie zajęć z etyki do prawie wszystkich szkół.
Nowe rozporządzenie ułatwi też organizację zajęć z religii dla osób różnych wyznań.
 Szczególnie pozytywną zmianą jest konieczność dokonania pisemnego wyboru przez rodzica. Utrudni to "zamiatanie pod dywan" kwestii etyki, a niestety z tym procederem mamy do czynienia w wielu szkołach. Deklaracje przestaną "ginąć".

Zachęcam do przeczytania artykułu:

Rozporządzenie wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Osobiście sądzę, że jeszcze lepszym posunięciem byłoby zastąpienie lekcji etyki "podstawami filozofii"..., szczególnie w szkołach średnich. 

poniedziałek, 10 lutego 2014

Studia podyplomowe dla nauczycieli etyki w Poznaniu

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nauczycieli etyki w Poznaniu ruszają studia podyplomowe z tej dziedziny. Myślę, że warto :)