niedziela, 23 lutego 2014

"Kimże jest filozof po studiach? Nauczycielem etyki i filozofii w szkołach!"

serdecznie zapraszamy na studium podyplomowe "Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z etyki i filozofii".  Studia te  przeznaczone są dla studentów i absolwentów Filozofii. Aby rozpocząć studia podyplomowe, należy mieć co najmniej tytuł licencjata!

Absolwent tego kursu uzyskuje uprawnienia pedagogiczne przydatne w takich zawodach jak nauczyciel, wychowawca, opiekun kolonijny.

Studia te uprawniają do nauczania filozofii i etyki we wszystkich typach szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, licea/szkoły ponadgimnazjalne).

Według nowego planowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wystarczy zaledwie 1 uczeń, aby uruchomić zajęcia z etyki w szkole. Obecnie jest to 7 uczniów. Dlatego można prognozować, że zapotrzebowanie na nauczycieli etyki zwiększy się w najbliższym czasie.

Zajęcia w ramach proponowanych studiów podyplomowych są realizowane w ciągu trzech semestrów i odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym). Całość obejmuje 375 obowiązkowych godzin zajęć (patrz program i rozkład zajęć) i 240 godzin praktyk w szkole.

Rekrutacja trwała do 10. lutego 2014 r., ale została PRZEDŁUŻONA!

http://www.filozof.uni.lodz.pl/index.php/pl/studenci/studia-podyplomowe-przygotowanie-nauczycielskie-do-prowadzenia-zaj-z-filozofii-i-etykiBrak komentarzy:

Prześlij komentarz